Wij hopen op uw begrip met deze voorwaarden, wij hopen hiermee goede afspraken te kunnen maken. 

Verhuizing

 • Een konijn kan erg van slag raken van de verhuizing, dus gun je nieuwe konijn/konijnen de nodige dagen rust  om te kunnen wennen aan zijn nieuwe huis.
 • Wanneer de konijnen herplaatst worden dan wordt er een herplaatsformulier getekend, in dit formulier staan de voorwaarden van een konijn uit de opvang. 

 

Voorwaarden voor adoptie

 • Ruim verblijf met voldoende bewegingsruimte.
 • 1 of meerdere soortgenoten.
 • Alle dames in de opvang worden alleen geplaatst waar een gecastreerde ram is, dit is het meest natuurlijke en is er weinig kans op vechten.
 • Gecastreerde rammen worden alleen geplaatst bij dames en niet bij andere rammen onderling.
 • Er mag niet gefokt worden met één van de konijnen uit de opvang, hier word zeker opgelet.
 • Bij herplaatsing moet er een herplaats formulier worden getekend met onze voorwaarden.

Herplaatsformulier is ook in te zien (downloaden kan hieronder).

 

Voorwaarden tijdens/na adoptie

 • Na een periode van 2 weken, te rekenen vanaf de dag waarop de zorg voor het vernoemde dier werd overgedragen aan de ondertekende, zal de ondertekende automatisch eigenaar worden van het voornoemde en beschreven dier.
 • De Opvang is niet verplicht tot restitutie van het door de adoptant gestorte bedrag. Noch tot betaling van schadeloosstelling in welke vorm dan ook.
 • De adoptant zal genoemde dier niet mogen verkopen, noch aan derden overdragen, en mag ook niet het beheer aan derden geven binnen en na 2 weken na overdracht van de zorg van het dier.
 • Hij/zij zal het dier goed verzorgen, bij slechte verzorging is de Opvang bevoegd het dier terug te nemen.
 • Het door hem/haar in de kas gestorte bedrag is een bijdrage in de algemene en medische kosten derhalve geen betaling van een koopsom voor het dier.
 • Indien adoptant om welke reden dan ook het dier niet langer onder zijn/haar hoede wil houden moet hij/zij indien dit zich voordoet binnen en na 2 weken na overdracht van het dier, het dier ten alle tijden naar Konijnenopvang Ashley terugbrengen.
 • Het is nadrukkelijk verboden om met uitgeplaatste konijnen te fokken.
  Wij zullen hierop streng toezien.
 • Het bestuur of diens gemachtigde is ten allen tijde op alle plaatsen bevoegd, toezicht uit te oefenen op de naleving van de door het bestuur gestelde voorwaarden.
 • Bij niet nakoming der voorwaarden, heeft het bestuur het recht zonder vooraf opzegging het dier op te eisen, weg te halen en onder zijn hoede te nemen, op welke plaats het dier zich ook op dat moment mocht bevinden.

Voorwaarden voor Koppelvakantie

 • Betaling wordt op de dag van halen direct voldaan.
 • Herplaats contract wordt naar volle eerlijkheid ingevuld.
 • Konijnen dienen ingeënt te zijn tegen minstens RHD 1& RHD 2 (moet aan kunnen tonen dat ze daadwerkelijk gevaccineerd zijn).
 • Breng en haal dag tellen mee als 2 volle dagen. (Ongeacht het tijdstip van brengen/halen)
 • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij overlijden van uw konijn/konijnen.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij verwondingen bij uw konijn/konijnen.
 • Bij binnenkomst worden de dieren volledig nagekeken, mochten zij in een zieke toestand verkeren dan hebben wij het recht om de konijnen te weigeren.
 • In geval van nood of ziekte nemen wij contact met u op en maken wij daarna direct een afspraak bij onze eigen dierenarts. De kosten van het consult en de eventuele medicatie worden doorberekend aan de eigenaar/eigenaren.
 • Het brengen en ophalen van uw konijn/konijnen is alleen op afspraak! Mocht er iets tussen komen waardoor u uw konijn/konijnen niet op tijd kunt brengen of ophalen, laat dit dan tijdig weten via de telefoon.
 • Bij niet ophalen van het konijn/konijnen hebben wij het recht de konijnen na 14 dagen te herplaatsen, dit is niet herroepbaar. Restitutie van de verblijfskosten is in dit geval niet mogelijk.

Voorwaarden voor Vakantieopvang

 • Betaling wordt op de dag van brengen voldaan.
 • Konijnen dienen ingeënt te zijn tegen minstens RHD 1 & RHD 2 (Dit moet aan te tonen zijn, d.m.v. boekje mee nemen naar de opvang).
 • Neem voldoende voer mee!!
 • De breng- en haal dag tellen ook mee als 2 volle dagen. (Ongeacht het tijdstip van brengen/halen).
 • Bij binnenkomst worden de dieren volledig nagekeken, mochten zij in een zieke toestand verkeren dan hebben wij het recht om de konijnen te weigeren.
 • In geval van nood of ziekte nemen kunnen wij contact met u opnemen. Wij maken direct een afspraak bij onze eigen dierenarts. De kosten van het consult en de eventuele medicatie worden doorberekend aan de eigenaar/eigenaren.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij overlijden van uw konijn/konijnen.
 • Het brengen en ophalen van uw konijn/konijnen is alleen op afspraak! Mocht er iets tussen komen waardoor u uw konijn/konijnen niet op tijd kunt brengen of ophalen laat dit dan tijdig weten via de telefoon.
 • Bij niet ophalen van de konijnen hebben wij het recht de konijnen na 14 dagen te herplaatsen, dit is niet herroepbaar. Restitutie van de verblijfskosten is in dit geval niet mogelijk
 • Let op bij annulering rekenen wij 25% van het totaal gereserveerde bedrag. Bij minder dan 14dagen van te voren, 50% van het totaal gereserveerde bedrag.
 • Wordt het dier enkele dagen eerder opgehaald dan afgesproken, dan wordt toch de totale periode in rekening gebracht. Dit in verband met het feit, dat er op dat moment geen reservering meer gemaakt kan worden omdat de vakantieopvang vol geboekt staat.

Herplaatsformulier
Word – 225,0 KB 637 downloads
Afstandsformulier
Word – 217,6 KB 592 downloads
Vakantiecontract
Word – 229,8 KB 132 downloads
Koppelvakantie
Word – 36,5 KB 140 downloads